Strona główna
Kontakt

Telefon: 800-100-100
e-mail: pomoc@800100100.pl

Zadaj pytanie przez stronę
Logowanie

O Telefonie

800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.

 

O Telefonie

Dla kogo jest Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100?

Z pomocy telefonicznej i online konsultantów Telefonu 800 100 100 mogą korzystać rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele innych instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, którzy potrzebują informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.

 

Jak pomagają konsultanci 800 100 100?

W wielu sytuacjach wystarczy rozmowa, wysłuchanie, dostarczenie informacji lub wspólne szukanie rozwiązań problemu dotyczącego bezpieczeństwa dziecka czy ucznia. Zdarzają się jednak i takie telefony czy  wiadomości, które wymagają działań zmierzających do ochrony młodych osób.

Jeśli wsparcie, porada prawna czy informacje na temat możliwości przeciwdziałania zagrożeniom okażą się niewystarczające, a osoba dzwoniąca/pisząca wyrazi zgodę, konsultanci mogą zainicjować interdyscyplinarne interwencje w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.

 

Projekt 800 100 100 jest prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje), największą w kraju organizację pozarządową, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem i pomoc dzieciom, które doświadczyły przemocy.

Rodzice, opiekunowie i profesjonaliści mogą bezpłatnie korzystać z pomocy psychologów, prawników i terapeutów FDDS od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 - 15:00.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w FDDS: https://fdds.pl/polityka-prywatnosci/

Facebook