Strona główna
Kontakt

Telefon: 800-100-100
e-mail: pomoc@800100100.pl

Zadaj pytanie przez stronę
Logowanie

Dla profesjonalistów

Stan zdrowia ucznia

"Pracuję w szkole zawodowej jako pedagog. Nauczyciele zgłosili się do mnie z następującą sytuacją: jeden z uczniów podczas zajęć miał prawdopodobnie napad padaczkowy – nie jesteśmy pewni, ponieważ rodzice nie zgłaszali nam, iż syn cierpi na jakiekolwiek zaburzenia neurologiczne. Co więcej, sytuacja ta ma miejsce nie po raz pierwszy. Poprosiłem rodziców o rozmowę, jednak nie chcą ujawnić, co dzieje się z synem, zasłaniając się prawem do ochrony danych osobowych. Choć zdaję sobie sprawę, że rodzic nie ma obowiązku podawania tego typu danych szkole, odnoszę jednak wrażenie, że ta sytuacja zagraża zdrowiu i życiu dziecka – w naszej szkole uczniowie wykonują prace przy maszynach; podczas napadu może dojść do uszkodzenia ciała ucznia. Ponadto, gdyby kadra pedagogiczna wiedziała, co dolega uczniowi, mogłaby zareagować w odpowiedni sposób. Proszę o odpowiedź na pytanie: jakie działania może podjąć szkoła w takiej sytuacji?"

W trakcie praktycznej nauki zawodu uczeń zasadniczej szkoły zawodowej może być narażony na działanie czynników zagrażających zdrowiu; jego stan zdrowia może także w niektórych przypadkach stanowić przeciwwskazanie do podjęcia nauki określonego zawodu. W związku z tym, w procesie rekrutacji do zasadniczych szkół zawodowych obowiązkiem kandydata jest przejście badań lekarskich, które lekarz medycyny pracy przeprowadza na podstawie skierowania wydawanego przez placówkę dydaktyczną.

Zasady procedury przeprowadzania badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych

oraz uczestników studiów doktoranckich z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Jeżeli osoba badana w momencie przeprowadzania badania lekarskiego choruje przewlekle i ma świadomość swojego stanu zdrowia, a zatai taką informację przed lekarzem wprowadzając go w błąd dla wystawienia odpowiedniego dokumentu, popełnia czyn karalny (art. 272 i 273 kk).

Może zdarzyć się również, iż osoba, która przeszła badania lekarskie i uzyskała zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki określonego zawodu, zaczyna chorować już po rozpoczęciu nauki w szkole.

W obu przypadkach – bez względu na to, czy doszło do zatajenia, czy też choroba rozpoczęła się później – szkoła ma prawo skierować ucznia na ponowne badanie lekarskie.

Ponadto, jeśli obserwujemy, iż zdrowie ucznia uległo pogorszeniu, a objawy uniemożliwiają mu dalszą naukę zawodu lub narażają go na dodatkowy uszczerbek na zdrowiu, brak współpracy rodziców ze szkołą może być traktowany jako działanie na szkodę ucznia. Wówczas warto rozważyć skierowanie do sądu rodzinnego wniosku o wgląd w sytuację rodziny wraz z dokładnym opisem sytuacji, które wzbudziły niepokój nauczycieli.

W podobnych sytuacjach bardzo istotne może także okazać się udzielenie wsparcia psychologicznego uczniowi i jego rodzinie. Nieujawnianie informacji o chorobie dziecka może wiązać się z różnymi szerszymi zjawiskami natury psychologicznej, które warto rozpoznać, takimi jak np. trudność rodziców w zaakceptowaniu choroby dziecka i wiążących się z nią ograniczeń. Rodzina może przeżywać w związku z chorobą poważny kryzys, który w wielu przypadkach wymaga specjalistycznego wsparcia. Takie wsparcie może zostać zaproponowane także przez sąd rodzinny jako następstwo dokonanego wglądu w sytuację rodziny.

powrót
Facebook