Strona główna
Kontakt

Telefon: 800-100-100
e-mail: pomoc@800100100.pl

Zadaj pytanie przez stronę
Logowanie

Dla profesjonalistów

Ciąża nieletniej uczennicy

"Nasza 16 -letnia uczennica jest w ciąży. Zastanawiamy się wspólnie z dyrekcją, jak wyglądają rozwiązania prawne, w takiej sytuacji. Pytam o jej dalszą naukę."

W sytuacji, gdy nieletnia uczennica zajdzie w ciążę powinna mieć umożliwioną kontynuację nauki.

Wynika to bezpośrednio z Art. 70 ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi, iż „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa”

Wsparcie w kontynuowaniu edukacji gwarantuje takim uczennicom art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. nr 17, poz. 78, ze zmianami), w którym czytamy:

"Szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości nie powodując opóźnień w zaliczaniu przedmiotów".

Oznacza to, że po urodzeniu dziecka, może bez przeszkód kontynuować naukę w tej samej szkole. Ma ona również prawo przenieść się do szkoły wieczorowej lub zaocznej lub jeżeli nie jest w stanie uczęszczać do szkoły- wystąpić o nauczanie indywidualne.

 

powrót
Facebook