Strona główna
Kontakt

Telefon: 800-100-100
e-mail: pomoc@800100100.pl

Zadaj pytanie przez stronę
Logowanie

Aktualności

Program profilaktyki wykorzystania seksualnego

Wykorzystywanie seksualne dzieci jest jedną z najpoważniejszych form przemocy wobec dzieci i występuje w każdym środowisku. Według danych Rady Europy jego ofiarą pada 10–20% dzieci. Negatywne skutki tego stanu rzeczy są rozciągnięte w czasie i stanowią globalny problem w dziedzinie zdrowia publicznego.

Placówki edukacyjne i opiekuńcze są miejscami uprzywilejowanymi pod względem możliwości wykrywania sytuacji zagrażających dobru i rozwojowi dzieci, a także reagowania na nie. Dlatego szkoły muszą zapewnić dzieciom bezpieczne środowisko oraz uważnie monitorować zmiany pojawiające się w zachowaniu uczniów, a także identyfikować i zgłaszać odpowiednim służbom wszelkie sytuacje zagrożenia dobra dziecka.

 

Program profilaktyki wykorzystania seksualnego "Breaking the silence together" ma na celu poprawę skuteczności działań profilaktycznych i wykrywania przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci w szkołach podstawowych w Europie.

Ten dwuletni projekt jest realizowany przez konsorcjum pięciu europejskich organizacji specjalizujących się w walce z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, działaniach na rzecz dobra dziecka i zarządzaniu edukacją, m.in. Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Program „Breaking the silence together”  jest oparty na wynikach badań, wiedzy zgromadzonej przez organizacje partnerskie, wiedzy ekspertów krajowych oraz wynikach badania pilotażowego, któremu towarzyszył proces oceny partycypacyjnej z udziałem różnych zaangażowanych grup w każdym z krajów uczestniczących w projekcie.

 

Projekt oferuje pięć narzędzi wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom różnych grup docelowych w obrębie społeczności edukacyjnej:

Narzędzie 1: Raport „Nauka przez doświadczenie”. Analiza wcześniejszych skutecznych programów profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci, wraz z głównymi czynnikami, które zapewniły im sukces.

Narzędzie 2: Program profilaktyki środowiskowej. Narzędzie dla dyrektorów szkół, pomocne w kierowaniu realizacją programu w szkole.

POBIERZ

 

Narzędzie 3: Podręcznik dla nauczycieli. Narzędzie dla nauczycieli z zaleceniami i ćwiczeniami, które mają pomóc dzieciom w zrozumieniu, czym są krzywdzące relacje z innymi, w unikaniu takich relacji i chronieniu się przed nimi.

POBIERZ

 

Narzędzie 4: Zestaw narzędzi dla dzieci rodzin, zawierający metody i zalecenia pomocne w pracy w domu.

POBIERZ - broszura dla rodziców

POBIERZ - karty dla dzieci

Narzędzie 5: Materiał informacyjny dla społeczeństwa obywatelskiego, zawierający najważniejsze informacje dotyczące profilaktyki i ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym dzieci.

POBIERZ - broszura

POBIERZ - materiały dla dorosłych

POBIERZ - materiały dla dzieci

 

Autorzy: Organizacje partnerskie projektu “BREAKING THE SILENCE TOGETHER. Academic success for all by tackling child sexual abuse in primary schools of Europe”, realizowanego w latach 2016 – 2018 w ramach programu Erasmus+

Numer projektu: 2016-1-ES01-KA201-025370

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Opracowane materiały odzwierciedlają jedynie stanowisko jego autorów Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.

powrót
Facebook